[JCW] 지창욱 2020 아시아 팬미팅 투어 대만 공연 안내

Ji Chang Wook
작성자
glorious
작성일
2020-01-14 15:43
조회
3550

 

15789840747394.jpg
 

 

안녕하세요 글로리어스 엔터테인먼트입니다.

지창욱 배우의 아시아 팬미팅 투어 대만 공연 안내드립니다.

 

지창욱 2020 아시아 팬미팅 투어 대만 

- 일시 : 2020년 2월 22일 (토) 19:00 공연 (현지 시각)

- 장소 : 대만대학교 종합체육관 1층

 

예매 관련 상세 내용은 아래 사이트에서 확인 바랍니다.

https://www.facebook.com/106576750858037/posts/108586273990418/?d=n

https://weibo.com/u/1938030340

(티켓 구매 사이트 : https://ticket.ibon.com.tw/Web/Home/Index)

 

 

JI CHANG WOOK 2020 ASIA FAN MEETING TOUR in TAIWAN

- Date/Time : February 22, 2020 7:00 p.m. (local time)

- Venue : National Taiwan University Sports Center, 1F

 

For more details (reservation and ticketing schedule) Please visit the link below.

https://www.facebook.com/106576750858037/posts/108586273990418/?d=n

https://weibo.com/u/1938030340

(Ticket Site : https://ticket.ibon.com.tw/Web/Home/Index)